Alkoholavtal / Alcohol agreement

Vänligen skriv på och skicka in avtalet till / Sign the agreement and send it to:

Mässrestauranger i Malmö AB 

Jonas Ekman 
Hyllie Vattenparksgata 2
215 32 MALMÖ

Vid frågor kontakta / If you have any questions contact
jonas.ekman@malmomr.se

Ladda ner avtalet här >>

Download the agreement here (english version) >>

Läs regler för alkoholservering här >>