Parkering

PARKERING
Under inflytt (8 mars): får ni ställa bilar, släp och mindre skåpbilar (B-körkort) på P-Norr under förutsättning att ni kopplar loss släpet från bilen och betalar avgift för bil respektive släp eller skåpbil. Tänk på att ställa släp och skåpbil så att de inte hindrar övrig trafk. Observera att detta gäller endast under infytten. Lastbilar, tyngre släp och dyl. parkeras endast på den grusade bortre delen av P-Väst.

Under mässan (9-10 mars): På bortre delen av P-Norr finns platser avsedda för släp,?tar dessa slut kan ni ställa er på P-Öst. Släpet ska vara frånkopplade och ställda så att de inte hindrar övrig tra k. Lastbilar, tyngre släp och dyl. parkeras endast på den grusade bortre delen av P-Väst. För parkering av enbart släp, anmäls registreringsnummer på expeditionen i P-huset vid Hyllie station. Parkeringarna är inte inhägnade eller bevakade! För parkering i parkeringshus är det endast betalning i automater som gäller.

Parkeringskort
Ni kan köpa parkeringskort för perioden 8-10 mars för 230 kr/ st exkl. moms eller 9-10 mars för 175 kr /st exkl. moms. Dessa faktureras i efterhand. Parkeringskorten hämtas ut i Informationen under infytten (8 & 9 mars), observera att dessa endast gäller på P-Norr, P-Öst och P-Väst.
För bil+släp gäller 2 st parkeringskort (P-Norr, P-Öst och P-Väst)?För parkering av endast släp (till personbil) gäller 1 parkeringskort (P-Norr, P-Öst och P-Väst), detta lämnas i P-Malmös expediton i Hyllie med registreringsnummer på släpet.